கட்டுரைகள்


கடம்பவனம் – மதுரை

குகைகளைத்தேடி – அஜந்தா, எல்லோரா, அஜந்தா

வெண்முரசு – வெண்முரசு முதற்கனல் மைண்ட் மேப்

பயணக் கட்டுரைகள்

மியான்மர் தேர்தல்

தாய்வான் தேர்தல்

JNU தகறாரு

புதுக்கோட்டை

Kodumbalur
Kudumiyamalai
Narttamalai
Pudukkottai
Sittannavasal
Thirumayam

***

Pongal Special
Nava Rathri Special

***

Adhanakkottai
Avur
Kaliyappatti
Kiranur
kizhanilai
Kunnandarkoil
Madattukoil
Malayadippatti
Peraiyur
Thirukkattalai
Thiruvarangulam
Thiruvengaivasal
Viralimalai

 

 

2 thoughts on “கட்டுரைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s