கடம்பவனம்


மிகப்பழைய கட்டுரைகள் பல தொலைந்துவிட்டன. ஒன்றை மட்டும் தேடிக்கண்டுபிடித்தேன். 2003ல் தமிழ் யுனிகோடில் செய்யப்பட்ட கட்டுரை. Kadambavanam கடம்பவனம்