கடம்பவனம்


மிகப்பழைய கட்டுரைகள் பல தொலைந்துவிட்டன. ஒன்றை மட்டும் தேடிக்கண்டுபிடித்தேன். 2003ல் தமிழ் யுனிகோடில் செய்யப்பட்ட கட்டுரை.

Kadambavanam

கடம்பவனம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s