டாடா மோட்டார்ஸ் புதிய ரக Range Rover காரை வெளியிட்டுள்ளது. 2010 மாடல் ஒன்றினை ரத்தன் டாடா பாலிவுட் நடிகர் ஷாகீத் கபூருக்கு வழங்கும் படங்கள் இன்று வெளியாகி உள்ளன.

rangerover

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s