வெண்முரசு நாவல் வெளியீட்டு விழா – இன்று மாலை


venmurasu

இன்று மாலை நடைபெறும் வெண்முரசு நாவல் வெளியீட்டு விழா பெறு வெற்றி பெற கடைசி பெஞ்ச்சின் வாழ்த்துக்கள்.

One thought on “வெண்முரசு நாவல் வெளியீட்டு விழா – இன்று மாலை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s