குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்


நண்பர்களுக்கும் சக பதிவர்களுக்கும்,

குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

அவசியம் அருகில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளில் கொடியேற்று விழாவில் கலந்து கொள்ளுங்கள். செல்பி எடுத்தால் அவசியம் காணத் தாருங்கள் :-).

வளர்க பாரதம்! வெல்க பாரதம்!

india_independence2

2 thoughts on “குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

    1. எப்படியோ உங்கள் பின்னூட்டத்தைப் படிக்காது விட்டுவிட்டேன். தங்களுக்கும் தாமதப்படுத்தப்பட்ட வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s