குடியரசு தின நிகழ்வுகள்


அன்பின் நண்பர்களே,

அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த முறை தூதரகத்தில் தேசீய கீத ஒலிப்பதிவை உபயோகப்படுத்தாமல், எல்லோருமே சேர்ந்து பாடியது மனதிற்கு நிறைவைத் தந்தது. அடுத்தடுத்த பணிகள் இருந்ததால் ஏற்பாடு செய்திருந்ததால் அதிக நேரம் கொடியேற்றுதலில் செலவிட இயலவில்லை. விரிவாக எழுதும் அளவிற்கு இன்று உடலில் வலுவில்லை. எனவே –

நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே.

வளர்க பாரதம்.பள்ளிச் செல்வங்கள் - குடியரசு தினம் 2016 - Img (c) Indian Embassy Singapore

பள்ளிச் செல்வங்கள் – குடியரசு தினம் 2016 – Img (c) Indian Embassy Singapore

தாயின் மணிக்கொடி, குடியரசு தினம் 2016 - Img (c) Indian Embassy Singapore
தாயின் மணிக்கொடி, குடியரசு தினம் 2016 – Img (c) Indian Embassy Singapore
கடைசி பெஞ்சுக்குக் கடைசி பெஞ்சுதான் கிடைத்தது - குடியரசு தினம் 2016
கடைசி பெஞ்சுக்குக் கடைசி பெஞ்சுதான் கிடைத்தது – குடியரசு தினம் 2016 – Img (c) Indian Embassy Singapore
கண்ணன் பள்ளியில்
கண்ணன் பள்ளியில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s