மந்திர விதைகள் | Mitsumasa Anno


மந்திரவாதி அந்தச் சிறுவனுக்கு 2 தங்க விதைகள் பரிசாகத் தந்தார். “இவை மந்திர விதைகள்” என்றார். “ஒரு விதையை வேக வைத்துச் சாப்பிடு. அதன் பிறகு ஒரு வருட காலம் உனக்குப் பசியெடுக்காது மற்றொரு விதையை நீ உன் தோட்டத்தில் மண் தோண்டி விதைத்துவிடு”

மந்திர விதைகள் (Magic Seeds)
ஆசிரியர்: Mitsumasa Anno
மொழி மாற்றம்: கொ. மா. கோ. இளங்கோ
பதிப்பு: Books for Children, சென்னை செப் 2015

Mitsumasa Anno
Mitsumasa Anno

ஜாக்கிற்கு எப்படித் தங்க விதைகள் கிடைத்தன?

இந்தக் கதையை பணக்காரனுக்குத் தங்கமழை கொட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி வாசித்தேன். இந்தக் கதை சுமாராக இருந்தது. ஆனால் முதல் பக்கக் கதை எனக்குப் பிடித்திருந்தது. ஏனென்றால் ஜாக்கிற்கு அந்தத் தாத்தாவைத் தெரியாது. ஆனால் அந்தத் தாத்தா அவனுக்கு இரண்டு மந்திர விதைகளைக் கொடுத்தார்.

Magic Seed 2

முக்கியமான கதாப் பாத்திரங்கள்

Magic Seed 3

  • ஜாக்
  • தாத்தா

இந்தக் கதை வாசிக்கத் தொடங்கும் சிறு பிள்ளைகளுக்கானது. கொ. மா. கோ. இளங்கோவின் மொழி மாற்றம் எளிதாக இருந்தது. அவர் கடினமான சொற்கள் எதுவும் சேர்க்கவில்லை.

Magic Seed 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s