சுதந்திர தினம் 2020


அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். வெள்ளையனை வீறு கொண்டு எழுந்த நம் சமூகம், பொதுவெளியில் கொடியினை ஏற்றியது. அதே சமூகம் சீன தீநுண்மியைச் சமாளிக்க இயலாது ஒடுங்கிக் கொண்டுள்ளது. இன்று facebook நேரலையில் கொடியேற்று விழாவினை வீட்டிலிருந்தே கண்டுகளிக்க வேண்டியதாயிற்று.

Picture (c) Facebook live of Indian Hi-comm, Singapore

இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். எதிர் வரும் நாட்கள் நம் நாட்டிற்கு தீநுண்மியை எதிர்த்துப் போராடும் வலிமையையும், சீன-பாக் தொல்லையைத் தகர்த்தெரியும் வழியினையும், நேர்படப் பேசும் அரசினை நாம் காணும் நன்நாளையும் தரட்டும்!

வாழ்க வளர்க பாரதம். ஜெய் ஹிந்த். வந்தே மாதரம்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s