மியான்மரில் மீண்டும் கிரகணம்


இவ்வளவு சீக்கிரம் மியான்மர் மக்களாட்சிக்கு (மீண்டும்) மூடுவிழா நடத்துவார்கள் என்று யாருக்குத் தெரியும்.. சாண் ஏறினால் முழம் சறுக்குகிறது.

மியான்மர் தேர்தலுக்கு எழுதிய சிறப்புப் பதிவுகள்:

  1. ரகுபதி ஈ – மியான்மர் கூத்து – 1
  2. பர்மா நம்ப பயடா.. பேசும்போது காது ஆடிச்சி பாத்தியா
  3. மியான்மர் மற்றும் தாய்வான் தேர்தல் – சில சுவாரசியமான ஒற்றுமைகள்
  4. ஏன் சூ கி நாடாள முடியாது? மியான்மர் தேர்தல் சிறப்புப் பதிவு
  5. நீரிணை ராணி – தாய்வான் தேர்தல் சிறப்புப் பதிவு 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s