அருவருப்பான விவகாரம் – ஃபியோதர் தாஸ்தயேவ்ஸ்கி


சில வாரங்களுக்கு முந்தி நூலகம் சென்றபோது கண்ணில் பட்டு கண்ணில் சிக்கியது இந்த 'அருவருப்பான விவகாரம்'. கொஞ்சம் கலவரத்தோடுதான் எடுத்தேன். எடுத்தவுடனே ரஷ்யா.. மிலிட்டரி ... ஆபீசர்.. ஆனால் 5 பக்கங்கள்தான். அதன் பிறகு கதை சூடு வைத்த சென்னை ஆட்டோ மீட்டர் கணக்காக என்னைப் பற்றிக்கொண்டது. சிறிய புத்தகங்கள் என்றாலும், விருவிருவிருப்பாக..... முடிந்துவிட்டது! அருவருப்பான விவகாரம் ஆசிரியர் - ஃபியோதர் தாஸ்தயேவ்ஸ்கி மொழிபெயர்ப்பு - ரா. கிருஷ்ணையா பதிப்பு - NCBH, முதல் பதிப்பு, ஜூலை [...]