ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி


ஈராறுகால் கொண்டெழும் புரவி - கடந்த வார இறுதியில் நூலகத்திற்குச் சென்றபோது சிக்கியது. 130 பக்கங்களுக்கு மிகாத ஆனால் சுவையான ஒரு குறுநாவல், ஐந்து சிறப்பான சிறுகதைகள் கலந்து கட்டிய நூல் இது. ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பிரிவு: புனைவு பதிப்பு: சொல்புதிது கடலூர்; முதல்பதிப்பு டிசம்பர் 2012 ISBN: - NLBயில் இரவல் பெற - Īrār̲ukālkoṇṭel̲um puravi விக்கி - http://ta.wikipedia.org/s/393d ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி - குறுநாவல் சித்தர் ஞானம் அறியும் முயற்சியை [...]