ஏழாம் உலகம்


ௐ தொறந்த உடன ஓம் போட காரணம், பழநியைச் சுற்றி நடக்கும் கதை. சற்றும் ஈவு இரக்கமற்று உண்மையை நேர்படப் பேசி உள்ளத்தை உலுக்கிவிடும் ஒரு கதை. ஏழாம் உலகம் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பிரிவு : புனைவு பதிப்பு: கிழக்கு பதிப்பகம், முதல் பதிப்பு ஏப்ரல் 2010 ISBN:978-81-8493-441-0 நாம் வாழுகின்ற சமூகத்தில் இவர்களைக் காண்கிறோம். ஆனால் அவர்களுக்குள்தான் என்னென்ன உணர்வுகள், வாழ்க்கை முறைகள்! ஒவ்வொரு வரியும் சுடுகிறது, நகைக்க வைக்கிறது, திடுக்கிட வைக்கிறது, வருந்த வைக்கிறது, [...]