ராஜேந்திர சோழன் 1000 – குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன், பாலகுமாரன், தனவேல் ஒலி-ஒளிப்பதிவு


ராஜேந்திரசோழன் முடிசூடி 1000 ஆண்டுகள் நிறைவுற்றதை ஒட்டி கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் விழா நடத்தினர். அந்த விழாவை ராஜேந்திரன் வென்ற நாடுகளிலெல்லாம் நடத்தவேண்டும் என்கிற விருப்பத்தில், சிங்கப்பூர் உமறுப்புலவர் தமிழ் மையத்தில் இன்று இந்த விழா நடந்தது. எதேச்சையாக ஓவியர் மாருதி இன்றைக்கு சோழனின் கடற்படை ஓவியத்தை facebookல் பகிர்ந்திருந்தார். பழம் நழுவிப் பாலில் விழுந்து, அது நழுவி வாயில் விழுந்து.... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=777847132259166&set=a.742084212502125.1073741828.100001016603709&type=1 தமிழகத்தில் இருந்து மூவர் வந்திருந்தனர். முனைவர் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் - இன்றைய [...]