உங்கள் சுட்டிக் குழந்தைக்கு சுவையான குட்டிக் கதைகள் 75 – கமலா கந்தசாமி


தமிழ் படிக்கத் தெரிந்த 9-13 வயது சிறுவர் சிறுமியருக்குத் தரவேண்டிய நூல். சிறுவர் கண்களுக்கு ஏற்ற எழுத்துக்களில், கதைக்கு ஒரு படம் என அவர்களுக்கேற்ற வகையில் அச்சுக் கோர்த்துள்ளனர். பாராட்டுக்கள். கண்ணன் வயதுக்கு இந்தக் கதைகளை நேரடியாக சொல்ல முடியவில்லை. வர்ணனைகளைச் சேர்க்க வேண்டி இருந்தது. இத்துடன் கடைசி பெஞ்சுக்கு திரும்பவும் விடுப்பு விட எண்ணுகிறேன். மாமூல் வாழ்க்கைக்குத் திரும்பிய பிறகு  வருவேன். மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே. வளர்க பாரதம்