ஜோ டி குரூஸ் வழக்கும் தமிழக கருத்து சுதந்திரமும்


சென்னை புத்தகக் கண்காட்சிக்குச் சிலநாட்கள் தொடங்கிய அந்தப் பிரச்சினைக்குத் தான் எத்தணை ஆதரவு! ஒவ்வொரு டிவிக்கும் மாறி மாறி ஓடி ஓடி பிரச்சினையைக் கொழுந்து விட்டு எரியச் செய்த ஜோல்னா பை காரர்கள், தலை முடி கொட்டி தாடி வளர்த்தவர்கள், குர்தா அணிந்தவர்கள் செய்த கலாட்டக்கள் எத்தணை? எங்களுக்குத் தோன்றும் இதுதான் நியாயம் என்று ஆர்பாட்டங்கள் என்ன? மனிதச்சங்கிலிகள் என்ன? இணையத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவாய் எழுதப்பட்ட பதிவுகள் என்ன? காரணம் என்ன? கருத்து சுதந்திரம்! அதாவது அவர்களுக்கு [...]