தேர்தல் திருவிழாக் காட்சிகள்


எங்க பாத்தாலும் வந்தேறிகள். How to control them? How to control them. எங்க பாத்தாலும் இண்டியன்ஸ். அரசாங்க வேலையில இண்டியன்ஸ். பேக்டரில இண்டியன்ஸ்.. இன்றைக்கு டாக்சி ஓட்டுநராக வந்த சீன தாத்தா அங்கலாய்த்தார். அவரிடம் போய் கோவிச்சு என்ன ஆகப்போகுது. சரி பேச்சுக் கொடுக்கையில் அவர் உணர்ச்சியோடு நிறைய பேசினார். சமயத்தில் ஓடும் வண்டியின் ஸ்டேரிங்கில் இருந்து கையை எடுத்திடுவாரோ என்று நினைக்கும் அளவிற்கு இந்தியா இந்தியா என்று நிறையப் பேசினார். இன்னைக்கி உங்க [...]