வெளியில் ஒருவன் – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்


இதைத் தன் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு என்கிறார் ஆசிரியர். எளிய கதைக்களங்கள். மிக எளிய தமிழில் இனிய சிறுகதைகள். வெளியில் ஒருவன் ஆசிரியர் - எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பிரிவு - புனைவு - சிறுகதைத் தொகுப்பு பதிப்பு - நற்றிணை பதிப்பகம் முதல் பதிப்பு டிச 2013 கன்னிமாரா நூலக முன்பதிவு - http://connemara.tnopac.gov.in/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9501501 NLB நூலக முன்பதிவு - http://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/FULL/EXPNOS/BIBENQ/20120937/77784322,59 மொத்தம் 13 சிறுகதைகள். இவற்றுடன் உள்ள மின்நூலுக்கான தொடுப்பு தருவது சட்டப்பூர்வமானதா என்று தெரியலை. [...]