சீனா – விலகும் திரை II


சீனா - விலகும் திரை ஆசிரியர் - பல்லவி அய்யர் தமிழில் - ராமன் ராஜா பரிந்துரைத்தவர் - தமிழ் பயணி பதிப்பு - கிழக்கு பதிப்பகம், 2009 பிரிவு - அரசியல் ISBN 978-81-8493-164-8 ☻☻☻☻☻☻உயர் அழுத்த மொக்கைப் பதிவு - எச்சரிக்கை☻☻☻☻☻☻ பாகம் I : https://kadaisibench.wordpress.com/2013/02/23/%e0%ae%9a%e0%af%80%e0%ae%a9%e0%ae%be-%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%88-i/ இந்தப் புத்தகத்தில் நான் அறிந்த இன்னொரு விசித்திர செய்தி உள்நாட்டு பாஸ்போர்ட் (Hukou). பல்வேறு வித்தியாசங்கள் கொண்ட நம் நாட்டில் இல்லாத ஒன்று. தமிழ் நாட்டுக்காரன் [...]