Volkswagen இந்தியாவில் வெளியிடும் Touareg


Volkswagen தனது ஸ்போர்ட்ஸ் ரக கார் Touareg ஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. SUV போட்டியில் இந்த கார் தங்களது பங்களிப்பாக இருக்கும் என்று இந்த  நிறுவனத்தார் கூறுகின்றனர். இந்தியாவில் SUV ரக வண்டிகளுக்கு நல்ல கிராக்கி உள்ளது.  அதனால்  ஏனைய நாடுகளில் பிரசித்தி பெற்ற Touareg இந்திய சந்தையில் தங்களது நிலையை சீராக்கும் என்று நம்புவதாக தெரிவிக்கின்றனர். Touareg  காடு மலை என்று எந்த ஒரு இடததிற்கும் ஏற்ற 4x4 வண்டி.  பனை மர அளவிற்கு [...]